Shenzhen Pretech Industrial Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Chỉ số nhà cung cấp
OEM cho các thương hiệu nổi tiếng
1 thương hiệu riêng
Điểm cửa hàng
4.9/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
96.4%
Thời gian phản hồi
≤5h
Giao dịch
US $180,000+ trực tuyến
Kỹ sư R&D
20
Dịch vụ
Tùy chỉnh hoàn toàn
Có sẵn SDK miễn phí
Kiểm soát chất lượng
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Máy móc thử nghiệm (1)
Giấy chứng nhận
Đánh giá nhà cung cấp

Chat Online

Zhang Anna
Jennifer
Maureen
Elaine

Chat Online

No matching results.